Privacybeleid Ergo2Go BV

 1. Algemeen
 2. In dit privacy statement geeft Ergo2Go informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Ergo2Go gevestigd aan de Postbus 4074, 3102 GB Schiedam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 65391195. Ergo2Go is bereikbaar via telefoon +31 88 262 44 00 en per e-mail: info@ergo2go.nl

  Ergo2Go is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die via de website www.ergo2go.nl, e-mail, sms, apps worden verkregen of gegenereerd.

  Dit privacy statement geldt voor de bezoekers van de website van Ergo2Go de gebruikers van de apps van Ergo2Go de klanten van Ergo2Go hun relaties, de bezoekers van evenementen van Ergo2Go verder alle personen van wie Ergo2Go persoonsgegevens verwerkt met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Ergo2Go.


 3. Persoonsgegevens
 4. De persoonsgegevens die door Ergo2Go worden verwerkt zijn (a) persoonsgegevens die u via de website www.ergo2go.nl, e-mail, sms, apps of op andere wijze direct of indirect heeft doorgegeven, (b) persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of uw gebruik van de website www.ergo2go.nl, apps of daarmee vergelijkbare toepassingen.

  Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn: voornaam, achternaam, adres, postcode en plaats, e-mailadres en telefoonnummer.

  Voorbeelden van persoonsgegevens die worden gegenereerd zijn: IP-adres, surf gedrag en andere gegevens over het gebruik van deze website.


 5. Gebruik van persoonsgegevens
 6. Ergo2Go gebruikt de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die wij hieronder beschrijven:

  -     Versturen van bestelde artikelen naar het opgegeven adres

  -     Versturen van facturen naar het opgegeven emailadres

  -     Versturen van digitale nieuwsbrieven


 7. Inschakeling van derden
 8. Ergo2Go heeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens HVMP Marketing gevestigd aan de Vlasmarkt 1A, 3011 PZ Rotterdam ingeschakeld, die uitsluitend in opdracht van Ergo2Go persoonsgegevens verwerkt. Ergo2Go heeft met HVMP een verwerkersovereenkomst afgesloten.


 9. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER
 10. Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt.


 11. Cookies
 12. Deze website van Ergo2Go maakt gebruik van zogenaamde functionele en analytische 'cookies'. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. De functionele cookies worden gebruikt om de beleving van onze website bezoekers verbeteren en inspelen op de behoefte van onze bezoekers.

  De analytische cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden over het gebruik van onze website. Ergo2Go gebruikt hiervoor Google Analytics van Google, Inc. Ergo2Go heeft Google Analytics cookies 'privacy vriendelijk' ingesteld, in lijn met de handleiding hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens die met Google Analytics worden verzameld, zo veel mogelijk zijn geanonimiseerd en dat Google uw volledige IP-adres nooit zal verwerken, maar altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren. Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden want Ergo2Go heeft geen toestemming aan Google gegeven om de verzamelde gegevens daarvoor te gebruiken. Ergo2Go maakt voorts geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. De verzamelde gegevens worden door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, Inc. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google Analytics. Wilt u geen Google Analytics cookies accepteren klik dan hier. U kunt cookies ook uitschakelen door in de instellingen van uw browser alle of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houd u er rekening mee dat wanneer u bepaalde cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website niet kunt gebruiken en het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.


 13. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens / Klachten
 14. 7.1      Iedere persoon heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Indien een betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft over dit Privacy statement kan de betrokkene Ergo2Go bereiken via telefoon 088 – 262 44 00 en per e-mail: info@ergo2go.nl

  7.2      Ontvangers van nieuwsbrieven kunnen zich afmelden door een e-mail te zenden naar info@ergo2go.nl of via de nieuwsbrief zelf af te melden.

  7.3     Als u een klacht heeft over hoe Ergo2Go uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact met Ergo2Go opnemen door een mail te sturen naar info@ergo2go.nl of te bellen met 088- 262 44 00 Indien dat niet leidt tot een oplossing dan kunt u altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.acm.nl/nl).


 15. Bewaartermijn
 16. 8.1      Ergo2Go bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of zolang als nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving.


 17. Beveiliging
 18. 9.1      Ergo2Go heeft in de verwerkersovereenkomst met derde partijen technische en organisatorische maatregelen vastgelegd om persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.


 19. Wijzigingen in het Privacy statement
 20. 10.1      Ergo2Go behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Ergo2Go adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 23 april 2018.


Gebruiksvoorwaarden

 1. Informatie over deze Gebruiksvoorwaarden
 2. Deze “Gebruiksvoorwaarden” zijn de voorwaarden waarop deze website: http://www.ergo2go.nl (de “Website”) aan u beschikbaar worden gesteld. Door toegang te verkrijgen tot deze website gaat u ermee akkoord dat u aan deze Gebruiksvoorwaarden gebonden bent. Lees deze daarom goed door, print ze indien nodig uit en sla een exemplaar ervan op. Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet accepteert, dient u het gebruik van de website onmiddellijk te staken.

  In deze Gebruiksvoorwaarden betekent “u” de persoon die toegang krijgt tot de Website, en betekent “Ergo2Go” of “wij” of “ons” Ergo2Go BV.

 3. Gebruikersaccount en wachtwoord
 4. Indien u een aankoop wenst te doen of toegang wenst te verkrijgen tot bepaalde diensten op de Website (zoals bestelstatus nakijken en nieuwsbrief ontvangen), dan moet u een account aanmaken op de website. Nadat u de registratieprocedure op de website hebt doorlopen, zult u een door uzelf gekozen wachtwoord en account ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om het wachtwoord en het account, en alle activiteiten die onder uw wachtwoord en account plaatsvinden, geheim te houden.

  U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw account, ook indien anderen dan u uw account gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk indien uw wachtwoord of account door iemand anders wordt gebruikt. U dient ons direct te informeren als u uw wachtwoord of account verliest of in geval van misbruik of poging tot misbruik van het wachtwoord of het account.

 5. Sites van derden
 6. Door te klikken op bepaalde links op de website, kunt u terecht komen op sites van derden, waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. Als u op enig moment merkt dat u toegang tot een andere site hebt gekregen, kunt u naar de website terugkeren door op de ‘back’-pijl te klikken of het nieuw geopende venster te sluiten.

 7. Intellectueel eigendom
 8. Door uw gebruik van de website en haar inhoud worden aan u geen rechten verleend met betrekking tot onze intellectuele eigendomsrechten, verstrekt advies, inclusief maar niet beperkt tot merken, logo’s, grafische voorstellingen, foto’s, animaties, video’s en tekst, noch met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van derden op de website en haar inhoud. Het is u niet toegestaan om de diensten, internetpagina’s of het materiaal op de website of de computercodes van elementen waaruit de website bestaat op enige wijze te kopiëren, verveelvoudigen, opnieuw publiceren, downloaden, plaatsen, uitzenden, opnemen, verzenden, commercieel exploiteren, bewerken, aan het publiek mededelen of distribueren, anders dan ten behoeve van uw eigen persoonlijk gebruik of na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Ergo2Go BV.

 9. Aansprakelijkheid
 10. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit uw gebruik van de website, uw onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website, of van gebreken in de juistheid of de volledigheid van de op de website beschikbare informatie, tenzij deze schade voortvloeit uit opzet of grove schuld van Ergo2Go BV en hun hoogste leidinggevende personeel. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zullen zijn voor enige bijkomende schade, gevolgschade of bijzondere schade, voortkomend uit of die het resultaat is van het gebruik van de website, waaronder het doen van aankopen, zelfs als wij vooraf op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. (dit artikel is niet van toepassing voor consumenten, wel voor zakelijke aankopen)

 11. Wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden
 12. Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Alle wijzigingen worden van kracht zodra deze op de Website geplaatst zijn, en door uw gebruik van de Website vanaf dat moment wordt u geacht die wijzigingen te hebben geaccepteerd.

© Copyright Ergo2go 2022. Alle rechten voorbehouden.