Lichamelijke klachten door kantoorwerk

[BAC] - Homepage

Lichamelijke klachten door kantoorwerk

Lichamelijke klachten door kantoorwerk

Vandaag de dag werkt bijna iedereen met beeldschermen, toetsenborden en muizen. Thuis, op het werk en op school. Jonge kinderen spelen al spelletjes op de computer of krijgen door Covid thuisonderwijs. Ook een toenemend aantal senioren van 80+ mailt tegenwoordig met kleinkinderen die ver weg of dichtbij wonen en bestellen hun boodschappen online. Dat de wereld steeds digitaler wordt, is dus zeker geen geheim.

Er is tegenwoordig bijna geen baan meer te bedenken zonder beeldscherm. We leven midden in het informatietijdperk met alle voordelen van dien. Maar waar voordelen zijn, zijn ook altijd nadelen te benoemen. Werken achter de computer is namelijk mentaal inspannend en lichamelijk bewegingsarm. De computer neemt je helemaal in beslag. Uren vliegen voorbij als minuten en dat vaak in dezelfde en niet verantwoordelijk houding. Mede hierdoor is computerwerk een steeds belangrijkere oorzaak van verschillende gezondheidsklachten. Uiteindelijk kan dit zelfs leiden tot een beroepsziekte die Repetitive Strain Injury (of kortweg RSI) heet. Ergo2go richt zich met zijn assortiment voornamelijk op fysieke ergonomie.

Wat is RSI?

Repetitive Strain Injury (RSI) is een veelgebruikte verzamelnaam voor gezondheidsproblemen die met herhaalde bewegingen samenhangen. RSI staat voor symptomen die veroorzaakt worden door herhaalde bewegingen. Klachten zijn onder andere pijn in de schouders, een stijve nek, hoofdpijn, brandende ogen en gevoelloze vingers. Bij deze klachten kunnen soms onheilspellende diagnoses gesteld worden zoals Carpal Tunnel Syndroom, chronische peesontsteking en een burn-out. Slecht aangepast meubilair, passieve werkgewoonten, hoge werkdruk, ongunstige privéomstandigheden en ook een zekere aanleg hebben effect op het ontstaan van RSI. RSI komt bij uiteenlopende beroepsgroepen voor, van musici tot caissières, van kappers tot en met tandartsen. Wel wordt deze diagnose veelal gesteld bij personen die veel achter een bureau zitten te werken.

Waarom ergonomisch verantwoord werken?

Ergonomisch werken is een topic dat steeds vaker voorbij komt. Mede door het verplicht thuiswerken door de Covid-19 pandemie zijn mensen meer na gaan denken over de ergonomie van hun (thuis)werkplek. Uit onderzoek blijkt dat kantoorwerkers hun dag voor 95% van de tijd zittend doorbrengen, dit zijn natuurlijk extreme cijfers. Daarom is de nood om werkplekken te voorzien van ergonomische oplossingen groot. Je hebt maar één lichaam en daar moet goed voor gezorgd worden.

Ergo2Go verkoopt niet alleen ergonomische oplossingen, maar geeft ook advies over hulpmiddelen en inrichting. Wij focussen ons met onze producten niet alleen op mensen die al klachten hebben, maar proberen mensen ook bewust te maken van het feit dat klachten voorkomen dienen te worden in een eerder stadium. Want zoals het gezegde gaat: voorkomen is altijd beter dan genezen. Door het toepassen van simpele tips en een aantal hulpmiddelen kun je al heel ver komen!

© Copyright Ergo2go 2022. Alle rechten voorbehouden.