Wat is ergonomie?

[BAC] - Homepage

Wat is ergonomie?

Wat is ergonomie?

Om uit te leggen wat ergonomie is zijn een aantal lastigere termen nodig. Daarom is deze blog wat serieuzer gericht en bedoeld om te informeren. Ergonomie is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen, ontwerpen en verbeteren van de mens in relatie tot zijn omgeving. Hoe kan een mens geholpen worden om comfortabeler, veiliger en gezonder te functioneren.

De ‘omgeving’ betekent hierbij zowel de ruimtes als ook de hulpmiddelen die men gebruikt. Het doel is altijd gericht op efficiëntie, veiligheid, comfort en welzijn. In deze tijd is er gelukkig steeds meer aandacht voor ergonomie bij het ontwerpen van producten en ruimten. De wetenschap van het menselijk lichaam maken het mogelijk om goede ergonomische hulpmiddelen, meubilair en andere apparaten te ontwikkelen waarin de mens centraal staat.

Fysieke ergonomie

Fysieke ergonomie is het lichamelijke functioneren van de mens. Het houdt rekening met de anatomie, antropometrie, fysiologie en biomechanica in relatie tot de fysieke handelingen. Denk hierbij aan een goede zithouding, werkplekinrichting, tillen met de juiste techniek, veiligheid op je werkplek en repeterende bewegingen. In werksituaties richt fysieke ergonomie zich vooral op het ontwerpen van een correcte werkhouding en de (hulp)middelen die hieraan kunnen bijdragen. Onze producten sluiten naadloos aan bij het correct inrichten van werkplekken voor fysieke ergonomie.

Cognitieve ergonomie

Bestudeert het mentale functioneren van de mens. Denk aan je geheugen, motorische reacties en stress. Dit is belangrijk bij het maken van keuzes, het ondergaan mentale werkdruk en mens-computer technostress. Cognitieve ergonomie heeft een grote impact op de productiviteit en is van veel factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld het licht in een kantoor of het uitzicht vanaf je bureau zijn hierbij bepalend.

Organisatie ergonomie

Organisatie ergonomie gaat over de optimalisatie van organisatiestructuren en -processen. Denk aan het werken in een team, arbeidsorganisatie, communicatie en werktijden. Hierbij is het vooral van belang dat werkgevers de organisatie zo indelen dat het voor medewerkers mogelijk gemaakt wordt om op een ergonomische manier te kunnen werken in de organisatie. Zo moet er bijvoorbeeld afwisseling zijn tussen alleen werken en in een team om de productiviteit te stimuleren.

Enkele ergonomische begrippen en misverstanden

  • De mens en zijn werkomgeving vormen één geheel, één systeem.
  • Elk mens is anders, ook al suggereren officiële normen wat goed is voor een gemiddelde persoon. Het opstellen van algemene normen en waarden betekent dat ze in de praktijk voor de meeste mensen maar voor een bepaald deel aansluiten bij hun wensen en behoeften. Denk eens aan een vliegtuigstoel in de economy class.
  • Elke houding die lange tijd wordt volgehouden wordt ongemakkelijk, ondanks ideale ergonomische omstandigheden. Het lichaam is gemaakt voor afwisselingen van bewegingen. Afwisselen van houding blijft daarom altijd belangrijk, ondanks het ergonomisch inrichten van je werkplek.
  • Ergonomie houdt rekening met alle omgevingsfactoren die op een mens inwerken, van omgevingstemperatuur tot de kantoorinrichting.
  • Slechte ergonomie doet de risico’s op klachten toenemen, maar dat wil nog niet zeggen dat er ook klachten zullen ontstaan.
  • Goede ergonomie is GEEN garantie dat er geen klachten zullen ontstaan, wel neemt het risico af of kunnen klachten minder hevig worden.
© Copyright Ergo2go 2022. Alle rechten voorbehouden.